PUPS VAN BLUMKE & BINKE

BLUMKE V.ERF’T ELDE.
BLUMKE & BINKE HEBBEN SAMEN PRACHT PUPS OP DE WERELD GEZET. Eigenaren zijn alle naar ons weten goed tevreden.