PUPS VAN & BINKE

V.ERF’T ELDE.
WAT HADDEN ZE SAMEN PRACHT PUPS OP DE WERELD GEZET. Eigenaren zijn alle naar ons weten goed tevreden.