PUPS VAN BLUMKE & BINKE

BLUMKE & BINKE HEBBEN SAMEN PRACHT PUPS OP DE WERELD GEZET. Eigenaren zijn alle naar ons weten goed tevreden.